В МДЦ „Дженерали” преглеждат специалисти, които сами записват часовете на пациентите си по предварителна уговорка:

Д-р Йоланта Караколева – ЕМГ
GSM 0898 504 117
Д.Добрева – психолог
GSM 0896 461405

Д-р Б.Семова –дерматовенеролог
Работи с пациенти над 18-годишна възраст.