За контакт с отговорник по защита на личните данни, може да пишете на e-mail: Ginka.Todorova@generali.com


В МДЦ „Дженерали” преглеждат специалисти, които сами записват часовете на пациентите си по предварителна уговорка:

Уважаеми клиенти, моля ако не може да си запишете онлайн час, се обадете на регистратура на тел.02 942 0700.
Д-р Йоланта Караколева – ЕМГ
GSM 0898 504 117
Д.Добрева – психолог
GSM 0896 461405

Д-р Б.Семова –дерматовенеролог
Работи с пациенти над 18-годишна възраст.