В МДЦ „Дженерали” преглеждат специалисти, които сами записват часовете на пациентите си по предварителна уговорка:

Д-р Йоланта Караколева – ЕМГ
GSM 0898 504 117

И.Кюрпанов –кенезитерапевт
GSM 0895 624 304

Д-р Загорска –психолог
GSM 0886 847927

Д.Добрева – психолог
GSM 0896 461405

Д-р М.Станчев –психиатър
GSM 0897 600835

Д-р Б.Семова –дерматовенеролог
Работи с пациенти над 18-годишна възраст.