В МДЦ „Дженерали” преглеждат специалисти, които сами записват часовете на пациентите си по предварителна уговорка:

Проф.Б.Ишпекова – ЕМГ
GSM 0889 934 220

И.Кюрпанов –кенезитерапевт
GSM 0895 624 304

Д-р Загорска –психолог
GSM 0886 847927

Д.Добрева – психолог
GSM 0896 461405

Д-р М.Станчев –психиатър
GSM 0897 600835